Akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov prenosnega sistema plina

Svet Agencije za energijo je na 110. redni seji sveta 22. februarja 2024 sprejel Akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov prenosnega sistema plina. K aktu je minister za okolje, podnebje in energijo dal soglasje št. 007-26/2024/8 z dne 27. 2. 2024. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/24.

 

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta v javni obravnavi), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
18.12.2023
Datum zaključka:
29.01.2024
Datum objave
18.12.2023 14:45
Datum posodobitve
11.03.2024 09:52
Področja:
Zemeljski plin Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)