Zemeljski plin - zanesljiva oskrba

Spremenjeni tokovi in kratkoročni zakupi zmogljivosti prenosnega sistema zemeljskega plina so v letu 2018 povzročili spremembe na slovenskem trgu z zemeljskim plinom. Manjši zakup v povezovalnih točkah se je odrazil v manjših prenesenih količinah plina do sosednjih prenosnih sistemov.
 

V Sloveniji nimamo lastnih virov in skladišč zemeljskega plina, oskrba s tem energentom je tako še vedno v celoti odvisna od uvoza. Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je zvišala za 2,7 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa za 7,9 %.
 

 

Po treh zaporednih letih povečevanja porabe slovenskih porabnikov zemeljskega plina je v letu 2018 prišlo do 2-odstotnega upada porabljenih količin. Znatno večji upad je operater prenosnega sistema zabeležil pri prenesenih količinah do drugih prenosnih sistemov, saj je v primerjavi z letom 2017 prenesel kar 71 % manj plina. Takšen izrazit padec je posledica preusmeritve tokov plina za oskrbo Hrvaške. V zadnjih dveh letih se je namreč hrvaški trg zemeljskega plina začel oskrbovati tudi s plinom, ki se prenaša preko Madžarske.
 

Več lahko preberete v Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji 2018.

 

Informacije o omrežjih, trgih, avtomobilih na CNG, zakonodaji in še več najdete na tej strani.

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 16:05
Datum posodobitve
11.07.2019 09:37