Zemeljski plin - zanesljiva oskrba

Število menjav dobavitelja se v letu 2017 glede na leto prej ni povečalo, čeprav so se cene zemeljskega plina znižale ter so lahko odjemalci izbirali med večjim številom dobaviteljev in ponudb. Cena zemeljskega plina za gospodinjstva v EU se je po podatkih Eurostata v drugem polletju leta 2017 v primerjavi z enakim obdobjem leta prej znižala, v Sloveniji celo največ, in sicer kar za 5,5 %.

 

 

Poraba zemeljskega plina na slovenskem trgu se je v letu 2017 povečala že tretje leto zapored. Večji odjem je bil zaznan pri vseh skupinah odjemalcev. Število priključitev odjemalcev na distribucijsko omrežje se je povečalo in je bilo v primerjavi s predhodnim letom večje za 19 %. Na trgu je bilo dejavnih 28 dobaviteljev zemeljskega plina, od tega 6 novih.

Več lahko preberete v Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji 2017.

 

Informacije o omrežjih, trgih, avtomobilih na CNG, zakonodaji in še več najdete na tej strani.

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 16:05
Datum posodobitve
05.07.2018 14:55