Prenosno omrežje

Prenosni sistem predstavlja hrbtenico plinovodnega sistema. Namenjen je prenosu zemeljskega plina iz mejnih vstopnih točk do distribucijskih sistemov in večjih poslovnih (industrijskih) odjemalcev, ki so priključeni neposredno na prenosni sistem.
Meta informacije
Datum objave
17.10.2014 11:11
Datum posodobitve
04.02.2015 14:37
Ključne besede
prenosno omrežje
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin