Bioplin

Bioplin je obnovljiv vir energije, ki se proizvaja v kontroliranem okolju bioplinarn z anaerobnim razkrojem različnih odpadnih organskih surovin. Prevladujoča sestavina bioplina je metan, ki je tudi nosilec energije ter po sestavi zavzema 50- do 75-odstotni delež. Z ustreznimi postopki je možno iz bioplina odstraniti večji del nezaželenih sestavin, s čimer se delež metana poveča do vrednosti, primerljive s kemijsko sestavo zemeljskega plina. Tako obdelan bioplin imenujemo biometan. Univerzalno je uporaben na vseh področjih uporabe zemeljskega plina. Lahko se injicira v prenosno ali distribucijska omrežja zemeljskega plina, uporablja kot gorivo za pogon vozil in za proizvodnjo električne energije ter za potrebe lokalne energetske oskrbe.

 

Biometan je alternativni obnovljivi vir energije, ki ugodno vpliva na zmanjšanje emisij CO2, sočasno pa spodbuja gospodarno ravnanje z organskimi odpadki ter transformacijo v trajnostno naravnano in energetsko vzdržno družbo.

Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 12:29
Datum posodobitve
25.02.2022 10:04
Ključne besede
bioplin
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin