Distribucijsko omrežje

V verigo oskrbe z zemeljskim plinom je vključenih več udeležencev. Proizvodni vir zagotavlja razpoložljivost energenta. Mednarodno in nacionalno prenosno plinovodno omrežje v nadaljevanju omogoča transport zemeljskega plina na velike razdalje od proizvodnih virov do velikih industrijskih odjemalcev ter distribucijskih sistemov za oskrbo odjemalcev široke potrošnje.

 

Distribucijski sistemi zemeljskega plina so končni členi plinovodnega omrežja, ki omogočajo oskrbo z zemeljskim plinom odjemalcem v mestih in naseljih. So geografsko zaključena območja z izvedenim distribucijskim plinovodnim omrežjem in pripadajočimi objekti ter napravami, potrebnimi za varno in zanesljivo obratovanje.
Meta informacije
Datum objave
17.10.2014 11:16
Datum posodobitve
25.02.2022 09:57
Ključne besede
distribucija
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin