Zanesljiva oskrba

Zanesljiva oskrba odjemalcev plina je skrb vseh organizacij, vključenih v delovanje trga s plinom. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo skrbi za primerno zakonsko ureditev področja delovanja trga in posameznih subjektov, potrebnih za delovanje tega trga. Operater prenosnega sistema mora vseskozi skrbeti za zanesljivo in varno delovanje prenosnega sistema v okvirih tehničnih zmogljivosti in predpisanih omejitev. Dobavitelji plina morajo s svojo dejavnostjo nakupa skrbeti za takšen portfelj svojih dobavnih virov, da lahko dobavljajo plin vsaj zaščitenim odjemalcem (gospodinjstva in osnovne socialne službe) tudi v posebnih primerih, ki so določeni v načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi s plinom. Dobavitelji plina morajo agenciji vsaj enkrat letno poročati o svoji pripravljenosti in izpolnjevanju standarda oskrbe s plinom.

 

Ministrstvo je tudi pristojni organ za zagotavljanje zanesljive oskrbe s plinom. Izdalo je odredbi, s katerima je uredilo načrta za zagotavljanje zanesljive oskrbe, in sicer Odredbo o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi s plinom in Odredbo o načrtu za izredne razmere pri oskrbi s plinom (Zemeljski plin - Agencija za energijo (agen-rs.si)), s katero ureja ukrepe ob pomanjkanju plina. Če bi prišlo do večjega pomanjkanja plina, bi Slovenija lahko zaprosila za solidarnostno pomoč iz sosednjih držav.

 

Solidarnostna pomoč iz sosednjih držav je urejena z meddržavnima sporazumoma:

 

Agencija za energijo skrbi za izvajanje pravil in za nadzor nad delovanjem operaterjev sistemov in dobaviteljev zemeljskega plina. Opravlja tudi nekatere naloge na področju zanesljive oskrbe, npr. predlaga pristojnemu organu odločitve, pripravlja podlage za sprejemanje odločitev, poroča o izpolnjevanju standarda oskrbe, pripravlja predloge načrtov in sodeluje pri izvajanju načrta preventivnih ukrepov in načrta za izredne razmere.

 

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 14:17
Datum posodobitve
17.07.2024 11:49
Ključne besede
zanesljiva oskrba
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin