Akt o dopolnitvah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote

Svet Agencije za energijo je na 94. redni seji sveta 21. septembra 2022 sprejel Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote, ki se začne uporabljati 7. februarja 2023. Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 123/22.

 

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta v javni obravnavi), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
19.07.2022
Datum zaključka:
24.08.2022
Datum objave
19.07.2022 09:38
Datum posodobitve
29.09.2022 11:14
Ključne besede
sistemska obratovalna navodila distribucija toplote
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)