Akt o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom - prva javna obravnava

Prva javna obravnava predloga Akta o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom je trajala do 23. januarja 2020. Agencija je prejela zelo veliko število pripomb, konkretnih predlogov in mnenj deležnikov, na podlagi katerih je pripravila spremenjen predlog Akta o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom, v katerem je upoštevanih veliko število prejetih pripomb in predlogov iz prve javne obravnave. Agencija se je odločila dati spremenjen predlog akta v ponovno javno obravnavo.


Tabela prejetih pripomb, predlogov in mnenj ter odgovori agencije na predlog akta iz prve javne obravnave so združeni v dokumentu "Tabela odgovorov na pripombe".

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
23.12.2019
Datum zaključka:
23.01.2020
Datum objave
23.12.2019 11:26
Datum posodobitve
13.05.2020 08:34
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Uveljavitev pravil Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)