Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom - prva javna obravnava

Prva javna obravnava predloga Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom je trajala do 23. januarja 2020.


Agencija je prejela zelo veliko število pripomb, konkretnih predlogov in mnenj dobaviteljev zemeljskega plina, operaterja prenosnega sistema in Energetske zbornice Slovenije. Na podlagi teh je Agencija pripravila spremenjen predlog Akta o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom, v katerem je upoštevala veliko število prejetih pripomb in predlogov iz prve javne obravnave. Agencija se je odločila dati spremenjen predlog akta v ponovno javno obravnavo.


Tabela prejetih pripomb, predlogov in mnenj ter odgovori agencije na predlog akta iz prve javne obravnave so združeni v dokumentu "Tabela odgovorov na pripombe".


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
23.12.2019
Datum zaključka:
23.01.2020
Datum objave
23.12.2019 11:04
Datum posodobitve
13.05.2020 08:05
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Uveljavitev pravil Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)