Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje

Svet Agencije za energijo je na 35. redni seji 22. decembra 2016 sprejel Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 2/17.

 

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta v javni obravnavi), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
21.11.2016
Datum zaključka:
30.11.2016
Datum objave
18.11.2016 11:51
Datum posodobitve
17.01.2017 13:15
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)