Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo

Svet Agencije za energijo je na svoji 13. redni seji 22. aprila 2015 sprejel Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 59/15.

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta v javni obravnavi), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
24.03.2015
Datum zaključka:
03.04.2015
Datum objave
23.03.2015 13:50
Datum posodobitve
10.08.2015 08:32
Ključne besede
električna energija kakovost oskrbe
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)