Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije o naloženem načrtu

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu splošnega akta agencije.

17.12.2014 | 15:37 Preberi več

Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu dveh splošnih aktov agencije na področju zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu dveh splošnih aktov.

01.12.2014 | 14:37 Preberi več

Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu dveh splošnih aktov agencije o naložbenih načrtih

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu dveh splošnih aktov.

26.11.2014 | 13:02 Preberi več

Spajanje trgov z električno energijo na slovensko-italijanski meji

Sistemski operaterji prenosnega omrežja in borze z električno energijo so pripravili posvetovalni dokument o osnovnih načelih spajanja trgov z električno energijo na italijanskih mejah.

25.11.2014 | 10:19 Preberi več

Napoved položaja proizvodnih naprav za leto 2015

Agencija je objavila Napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo za leto 2015.

21.11.2014 | 11:40 Preberi več

Raziskava tržnega interesa za plinifikacijo slovenskega Primorja

Slovenski operater prenosnega sistema zemeljskega plina je skupaj z italijanskim operaterjem prenosnega sistema pričel raziskavo tržnega interesa za plinifikacijo slovenskega Primorja.

21.11.2014 | 11:06 Preberi več

Operater prenosnega sistema zemeljskega plina je objavil pravila

o dodeljevanju zmogljivosti za vstopne in izstopne točke znotraj Slovenije, upravljanja prezasedenosti in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu.

11.11.2014 | 12:14 Preberi več

Pričetek razdeljevanja zmogljivosti prenosnega sistema zemeljskega plina na dražbah

Podjetje Plinovodi je izdalo pravila, v katerih urejajo pogoje in način razdeljevanja zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema s pomočjo dražb.

22.10.2014 | 13:50 Preberi več

Stresni testi - zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom

Evropska komisija je zbrala podatke, potrebne za analizo pripravljenosti EU na morebitno zmanjšanje dotoka zemeljskega plina, do katerega bi lahko prišlo zaradi političnih nesoglasij med Ukrajino in Rusijo.

17.10.2014 | 10:33 Preberi več

Registracija udeležencev na trgu po uredbi REMIT

Udeleženci, ki trgujejo na veleprodajnih energetskih trgih, se morajo po uredbi REMIT registrirati pri nacionalnem regulativnem organu.

10.10.2014 | 12:23 Preberi več