Sprejet Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina

Agencija mora na enem mestu v okviru skupne kontaktne točke gospodinjskim oziroma malim poslovnim odjemalcem zagotoviti dostop do informacij o pravicah, veljavnih predpisih in splošnih aktih za izvrševanje javnih pooblastil ter metodah za obravnavo pritožb.

10.09.2014 | 10:10 Preberi več

Priglasitev dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih virov

Agencija za energijo je v pomoč distributerjem za priglasitev dejavnosti pripravila elektronski obrazec.

06.06.2014 | 11:05 Preberi več

Obveznost objavljanja sestave proizvodnih virov

Dobavitelji električne energije so svojim odjemalcem na računih in promocijskih gradivih zavezani objavljati sestavo proizvodnih virov za proizvodnjo elektrike.

27.05.2014 | 11:10 Preberi več