Električna energija iz obnovljivih virov

Dobavitelji lahko ponudijo tudi električno energijo, proizvedeno izključno iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom. Za podjetje je lahko uporaba tovrstne energije uporabna z vidika promocije odgovornosti do okolja. Prav tako sta lahko določena storitev ali izdelek ponujena na trg izključno z uporabo električne energije, proizvedene na okolju prijazen način.

 

Verodostojno dokazilo o poreklu električne energije so razveljavljena potrdila o izvoru ali RECS certifikati.

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 09:28
Datum posodobitve
28.10.2015 12:52
Ključne besede
ove obnovljivi viri soproizvodnja spte potrdila o izvoru recs
Področja
Poslovni odjemalci