Sestava proizvodnih virov

Dobavitelji električne energije so svojim odjemalcem na računih in promocijskih gradivih zavezani objavljati sestavo proizvodnih virov za proizvodnjo elektrike, ki jo je posamezni dobavitelj v preteklem koledarskem letu dobavil svojim odjemalcem. Te deleže morajo dobavitelji objaviti v obliki tabele, v kateri so deleži posameznih proizvodnih virov (premog in lignit, zemeljski plin, naftni derivati, jedrsko gorivo in obnovljivi viri) izraženi v odstotkih in v obliki tortnega grafikona. Prav tako se morajo na računih in promocijskih gradivih objavljati podatki o vplivih na okolje v obliki količine izpustov škodljivih snovi v ozračje ter količine nastalih radioaktivnih odpadkov, ki so rezultat sestave proizvodnih virov posameznega dobavitelja. Omenjene podatke morajo dobavitelji objaviti na ravni celotnega podjetja in zajemajo vse odjemalce, ki jih posamezni dobavitelj oskrbuje z električno energijo. Kadar dobavitelj ponuja posebne proizvode električne energije, na primer »100-odstotno energijo iz sončnih elektrarn«, mora odjemalcem, ki kupujejo tak proizvod, navesti poleg sestave na ravni celotnega podjetja tudi sestavo, ki se nanaša na določeni proizvod električne energije.

 

Podatki posameznih dobaviteljev se razlikujejo in niso enaki skupni strukturi uporabljenih virov za proizvodnjo električne energije v elektrarnah na območju Slovenije.

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 09:42
Datum posodobitve
28.10.2015 11:24
Ključne besede
ove račun obnovljivi viri soproizvodnja spte
Področja
Poslovni odjemalci