Prispevek za zagotavljanje podpor OVE in SPTE

Končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali toplote za daljinsko ogrevanje so zavezanci za plačevanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom.

 

Vrednost prispevkov, ki jih plačujejo končni odjemalci električne energije, je odvisna od moči in napetostne ravni prevzemno-predajnega mesta, kategorije odjemalca in namena porabe energije ter se obračuna na kW obračunske moči končnega odjemalca na mesečnem nivoju.

 

Za dobavljena trdna in tekoča fosilna goriva, utekočinjen naftni in zemeljski plin ter toplote za daljinsko ogrevanje se prispevek obračuna končnim odjemalcem na MWh dobavljene energije in se zaračuna kot posebna postavka na računu za dobavo goriva.

 

Dodatne informacije z zvezi z obračunavanjem prispevka so dostopne na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 09:39
Datum posodobitve
08.07.2021 14:48
Ključne besede
ove obnovljivi viri soproizvodnja spte prispevek
Področja
Poslovni odjemalci