Kako postanem proizvajalec električne energije?

Na trgu je več ponudnikov, ki ponujajo izgradnjo svoje lastne elektrarne na ključ. Manjše elektrarne je možno priključiti tudi na notranje omrežje, kar pomeni, da lahko proizvajate električno energijo za lastni odjem in posledično zmanjšate plačilo stroška dobave električne energije.

Meta informacije
Datum objave
29.09.2014 12:39
Datum posodobitve
29.10.2015 10:24
Ključne besede
ove obnovljivi viri soproizvodnja spte elektrarna izgradnja