Organiziranost oskrbe s toploto in drugimi energetskimi plini

Velikost in razpršenost distribucijskih sistemov v letu 2016, evidentiranih s strani Agencije za energijo, kjer se izvaja dejavnost distribucije toplote iz zaključenih distribucijskih sistemov, prikazuje spodnja slika. Do seznama evidentiranih izvajalcev dejavnosti distribucije toplote in seznama zaključenih distribucijskih sistemov lahko dostopate preko spletne strani Evidenca izvajalcev dejavnosti distribucije toplote in drugih energetskih plinov, dostop do sistemskih obratovalnih navodil distributerjev toplote, h katerim je agencija izdala soglasje, pa omogoča spletna stran Podzakonski akti.

 

 

Velikost in razpršenost distribucijskih sistemov distribucije toplote v Republiki Sloveniji v letu 2016

Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 10:24
Datum posodobitve
05.10.2017 15:15
Ključne besede
distribucijski sistem toplota drugi energetski plini
Področja
Poslovni odjemalci Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki