Organiziranost oskrbe s toploto in drugimi energetskimi plini

Količine letno distribuirane toplote in razpršenost distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja v Republiki Sloveniji, evidentiranih s strani Agencije za energijo, prikazuje spodnja slika. Do seznama evidentiranih izvajalcev dejavnosti distribucije toplote in seznama zaključenih distribucijskih sistemov lahko dostopate preko spletne strani Evidenca izvajalcev dejavnosti distribucije toplote in drugih energetskih plinov, dostop do sistemskih obratovalnih navodil distributerjev toplote, h katerim je agencija izdala soglasje, pa omogoča spletna stran Podzakonski akti.

 

 

Količine letno distribuirane toplote in razpršenost distribucijskih sistemov distribucije toplote v Republiki Sloveniji v letu 2020

Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 10:24
Datum posodobitve
13.07.2021 07:53
Ključne besede
distribucijski sistem toplota drugi energetski plini
Področja
Poslovni odjemalci Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki