Pojmovnik

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Elektrogospodarsko podjetje

Elektrogospodarsko podjetje pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja vsaj eno od dejavnosti proizvodnje, trgovanja, prenosa, distribucije, agregiranja, prilagajanja odjema, shranjevanje energije, dejavnost operaterja trga z električno energijo, elektrooperaterja, dobave ali nakupa električne energije ter je odgovorna za komercialne, tehnične ali vzdrževalne naloge, povezane s temi dejavnostmi, in ne vključuje končnih odjemalcev.

Elektrooperater

Elektrooperater pomeni sistemskega ali distribucijskega operaterja.