Pojmovnik

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Gospodinjski odjemalec

Gospodinjski odjemalec je odjemalec, ki kupuje električno energijo, zemeljski plin, toploto ali drug energetski plin za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo za opravljanje trgovinskih ali poklicnih dejavnosti.