Pojmovnik

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Mali poslovni odjemalec

Električna energija

Mali poslovni odjemalec je odjemalec na nizki napetosti, ki ni gospodinjski odjemalec in ima priključno moč enako ali manjšo od 43 kW.

Zemeljski plin

Mali poslovni odjemalec je negospodinjski odjemalec zemeljskega plina, katerega predvidena povprečna letna poraba ne presega 100.000 kWh.