Pojmovnik

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Lastniški distribucijski sistem

Daljinska toplota

Lastniški distribucijski sistem pomeni distribucijski sistem v solasti ali skupni lasti končnih odjemalcev in lahko vključuje tudi proizvodni vir.