Pojmovnik

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje

Učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje pomeni sistem daljinskega ogrevanja ali hlajenja, pri katerem se uporablja vsaj 50 % energije iz obnovljivih virov, 50 % odvečne toplote, 75 % toplote iz soproizvodnje ali 75 % kombinacije takšne energije in toplote.

Uporabnik sistema

Električna energija

Uporabnik sistema pomeni proizvajalca ali končnega odjemalca.

Zemeljski plin

Uporabnik sistema pomeni pravno ali fizično osebo, ki dobavlja v sistem ali ki se ji dobavlja iz sistema.

Upravičeni dojemalec

Električna energija

Upravičeni dojemalec pomeni odjemalca, ki kupuje električno energijo od dobavitelja po lastni izbiri.

Zemeljski plin

Upravičeni dojemalec pomeni odjemalca, ki lahko kupuje plin od dobavitelja po lastni izbiri.