Preglednost na veleprodajnem trgu

Dne 5. januarja 2015 je začela veljati Uredba št. 543/2013 o predložitvi in objavi podatkov na trgih z električno energijo ter spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta. Uredba, ki se neposredno uporablja v vseh državah Evropskega gospodarskega prostora, določa vrsto podatkov, ki jih morajo sistemski operaterji prenosnega omrežja javno objavljati v zvezi s stanjem na trgih z električno energijo. Ti podatki zajemajo področja proizvodnje, odjema, prenosnega omrežja, izravnave, načrtovanih in nenačrtovanih izpadov ter obvladovanja prezasedenosti. Uredba podrobno predpisuje vrste podatkov, ki jih morajo sistemski operaterji objaviti, in roke za njihovo objavo. Da bi zagotovili čim lažjo dostopnost do teh podatkov na enotnem evropskem trgu z električno energijo, uredba predvideva vzpostavitev skupne spletne platforme za objavo teh podatkov. Skupno platformo za objavo podatkov je pripravilo evropsko združenje sistemskih operaterjev ENTSO-E.

 

Od 5. januarja 2015 je platforma dostopna na spletnem naslovu: https://transparency.entsoe.eu/.

Meta informacije
Datum objave
22.01.2015 12:42
Datum posodobitve
24.02.2022 15:26
Ključne besede
veleprodajni trg entso-e preglednost
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Veleprodajni trg