Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

Svet Agencije za energijo je na 83. redni seji sveta 2. septembra 2021 sprejel Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za določitev regulativnih okvirov in ugotavljanje odstopanj od regulativnih okvirov za regulativna obdobja, ki se začnejo od 1. januarja 2022 dalje. Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 145/21.

 

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta v javni obravnavi), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
15.06.2021
Datum zaključka:
30.07.2021
Datum objave
15.06.2021 14:02
Datum posodobitve
10.09.2021 15:27
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)