Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

Svet Agencije za energijo je na 47. redni seji sveta 20. marca 2018 sprejel Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina. Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/18.

 

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja sprejete akte, pri čemer opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
01.02.2018
Datum zaključka:
03.03.2018
Datum objave
01.02.2018 13:25
Datum posodobitve
09.04.2018 09:52
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)