Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje

Svet Agencije za energijo je na 94. redni seji sveta 21. septembra 2022 sprejel Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje. Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 123/22

 

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta v javni obravnavi), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
01.07.2022
Datum zaključka:
19.08.2022
Datum objave
01.07.2022 13:56
Datum posodobitve
29.09.2022 11:14
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)