Elektromobilnost (2. cikel)

Elektromobilnost in infrastruktura za polnjenje električnih vozil sta sicer danes še v fazi razvoja, zato se ju bo v omenjenem obdobju sprva preizkušalo, spremljalo njun razvoj in razvijalo rešitve za vpeljavo v prakso. Vendar pa je treba za uspešno vpeljavo premostiti tudi netehnološke ovire, tj. pripraviti in uvesti ustrezne regulatorne spremembe.

Agencija za energijo na podlagi izvedenega 2. cikla javnega posvetovanja o elektromobilnosti objavlja dokument »Smernice za razvoj elektromobilnosti v Sloveniji«.

Posvetovalni dokument je namenjen predvsem odjemalcem, dobaviteljem in sistemskim operaterjem distribucijskih omrežij na področju električne energije, ponudnikom storitev na področju elektromobilnosti in vsem ostalim zainteresiranim.
Dokument predstavlja smernice kot zaključek 1. in 2. cikla javnega posvetovanja o ureditvi področja elektromobilnosti v Sloveniji. Osredotočen je na odnose med uporabniki električnih vozil, distribucijskim operaterjem in ponudniki storitev na področju elektromobilnosti (predvsem lastniki in upravljavci infrastrukture za polnjenje električnih vozil) ter na zahtevane lastnosti posameznih elementov polnilne infrastrukture, ki bodo zagotovile skladen razvoj na tem področju. Prav tako naslavlja širša področja, ki ne obsegajo samo pristojnosti agencije, temveč tudi določena področja, ki so v pristojnosti drugih regulativnih organov in države.
Agencija v dokumentu predlaga rešitve in minimalne zahteve v širšem kontekstu, upoštevajoč različne interese posameznih udeležencev trga in reguliranih podjetij za opravljanje dejavnosti na področju elektromobilnosti.


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
16.05.2014
Datum zaključka:
27.01.2017
Datum objave
27.01.2017 16:00
Datum posodobitve
30.08.2017 08:38
Področja:
Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)