Izvajalci energetskih pregledov

Energetski pregled v skladu s 7. členom Pravilnika o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16 in 158/20) lahko izvede pravna ali fizična oseba ali notranji presojevalec, ki izpolnjuje kriterije glede znanja, izkušenj in osebnostnih lastnosti v skladu s standardom SIST EN 16247-5.

 

Notranji presojevalec je oseba, ki pri gospodarski družbi, ki želi izvesti energetski pregled, opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu in ima kompetence za izvajalca energetskega pregleda skladno s standardom SIST EN 16247-5. Le-ta mora nepristransko delovati in ne sme biti neposredno vključen v pregledovalni del ali proces pri zavezancu.

 

Skladno s standardom SIST EN 16247-5 se od izvajalca energetskih pregledov pričakuje:

  • da ima vsa potrebna tehnična znanja in izkušnje,
  • je strokovnjak s področja virov in distribucije energije,
  • zna izbrati primerna orodja za izračun oziroma simulacijo rabe energije,
  • zna narediti analizo stroškov celotnega življenjskega kroga stavbe, procesa in transporta ter
  • zna pripraviti oceno izboljšanja energetske učinkovitosti zaradi predlaganih rešitev.

 

Usposabljanje strokovnjakov za izvajanje energetskih pregledov izvaja Center za podpore, tako se vsem končnim odjemalcem omogočijo kakovostni energetski pregledi (drugi odstavek, 55. člen ZURE). Več informacij o zahtevah za izvajalca energetskih pregledov si lahko preberete tudi v odgovoru Ministrstva za infrastrukturo Inženirski zbornici Slovenije.

 

 

Meta informacije
Datum objave
15.11.2019 12:11
Datum posodobitve
06.01.2022 09:57
Ključne besede
ure energetska učinkovitost energetski pregled velike gospodarske družbe učinkovita raba energije
Področja
Poslovni odjemalci Učinkovita raba