Izvajalci energetskih pregledov

Energetski pregled v skladu s 7. členom Pravilnika o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16 in 158/20) lahko izvede pravna ali fizična oseba ali notranji presojevalec, ki izpolnjuje kriterije glede znanja, izkušenj in osebnostnih lastnosti v skladu s standardom SIST EN 16247-5.

 

Notranji presojevalec je oseba, ki pri gospodarski družbi, ki želi izvesti energetski pregled, opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu in ima kompetence za izvajalca energetskega pregleda skladno s standardom SIST EN 16247-5. Le-ta mora nepristransko delovati in ne sme biti neposredno vključen v pregledovalni del ali proces pri zavezancu.

 

Skladno s standardom SIST EN 16247-5 se od izvajalca energetskih pregledov pričakuje:

  • da ima vsa potrebna tehnična znanja in izkušnje,
  • je strokovnjak s področja virov in distribucije energije,
  • zna izbrati primerna orodja za izračun oziroma simulacijo rabe energije,
  • zna narediti analizo stroškov celotnega življenjskega kroga stavbe, procesa in transporta ter
  • zna pripraviti oceno izboljšanja energetske učinkovitosti zaradi predlaganih rešitev.

 

Več informacij o zahtevah za izvajalca energetskih pregledov je dostopnih na spletni povezavi http://www.izs.si/?id=1129&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1909 .

Meta informacije
Datum objave
15.11.2019 12:11
Datum posodobitve
22.12.2020 23:27
Ključne besede
ure energetska učinkovitost energetski pregled velike gospodarske družbe učinkovita raba energije
Področja
Poslovni odjemalci Učinkovita raba