Izvedba energetskega pregleda

Energetski pregled je sistematičen pregled in analiza porabe energije tako v družbi kakor tudi v vseh segmentih delovanja družbe, ki vključuje porabo energije za stavbe, procese, transport in delovanje ljudi v sami družbi, z namenom prepoznati energijske tokove in možnosti za izboljšanje energijske učinkovitosti.

Shematski prikaz porabnikov energije v kontekstu energetskega pregleda

Minimalna zahteva energetskega pregleda skladno s 4. členom pravilnika je podroben pregled rabe energije stavb, tehnoloških procesov ali industrijskih obratov, transport ter možnih ukrepov za izboljšanje energijske učinkovitosti pri končnem odjemalcu. Energetski pregled mora temeljiti na dejanskih, izmerjenih, dokazljivih, operativnih podatkih o porabi energije za vse vire energije, ki se uporabljajo.

 

Potek energetskega pregleda skladno s standardoma SIST ISO 50002 in SIST EN 16 247-1.

Potek energetskega pregleda

 

POSEBNOSTI:
  • Gospodarska družba, ki izvaja gospodarsko dejavnost v podružnicah, ki so primerljive med seboj glede stavbe, vrste dejavnosti, ki se opravlja v stavbi, oziroma transporta, ima v skladu s 6. členom pravilnika opravljen energetski pregled, če je pregledano vsaj 50 % vseh podružnic z upoštevanjem reprezentativnega vzorca podružnic.
  • V energetski pregled ni treba vključiti posameznega dela znotraj stavbe, procesa ali transporta, če ta del za svoje obratovanje potrebuje manj kot 10 % celotne energije, potrebne za delovanje gospodarske družbe.

 

Meta informacije
Datum objave
15.11.2019 11:39
Datum posodobitve
20.05.2022 12:38
Ključne besede
ure energetska učinkovitost energetski pregled velike gospodarske družbe učinkovita raba energije
Področja
Poslovni odjemalci Učinkovita raba