Nadzor

Nadzor nad obvezno izvedbo energetskih pregledov izvajajo pooblaščene osebe Agencije za energijo na podlagi 354. členom EZ-1. V okviru nadzora se preverja izpolnitev obvezne izvedbe energetskega pregleda ter sama kakovost in metodološka skladnost izvedenih energetskih pregledov.

Opustitev izvedbe energetskega pregleda s strani velike gospodarske družbe je v 493. členu EZ-1 opredeljena kot prekršek, za katerega je predpisana globa. Kot prekršek je v istem členu opredeljena tudi izdelava energetskega pregleda, ki ni skladna z metodologijo iz Pravilnika o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16).

Meta informacije
Datum objave
15.11.2019 12:53
Datum posodobitve
15.11.2019 12:57
Ključne besede
ure energetska učinkovitost energetski pregled velike gospodarske družbe učinkovita raba energije
Področja
Poslovni odjemalci Učinkovita raba