Nadzor

Nadzor nad obvezno izvedbo energetskih pregledov izvajajo pooblaščene osebe Agencije za energijo na podlagi petega odstavka 16. člena ZURE. V okviru nadzora se preverja izpolnitev obvezne izvedbe energetskega pregleda ter sama kakovost in metodološka skladnost izvedenih energetskih pregledov.

 

Opustitev izvedbe energetskega pregleda s strani velike gospodarske družbe je v 64. členu ZURE opredeljena kot prekršek, za katerega je predpisana globa.

Meta informacije
Datum objave
15.11.2019 12:53
Datum posodobitve
29.10.2021 15:42
Ključne besede
ure energetska učinkovitost energetski pregled velike gospodarske družbe učinkovita raba energije
Področja
Poslovni odjemalci Učinkovita raba