Poročanje

Velika gospodarska družba mora skladno z drugim odstavkom 16. člena ZURE poročati agenciji o izvedenem energetskem pregledu. To stori na način, da izpolni predlogo– Povzetek energetskega pregleda, ki je oblikovana skladno s standardoma SIST ISO 50002 in SIST EN 16247-1 in je hkrati poročilo, s katerim družba izkaže, da je izvedla obvezni energetski pregled ter s tem izpolnila obveznost iz 16. člena ZURE. Družba lahko izbira med Wordovo ali Excelovo obliko predloge - Povzetek energetskega pregleda

 

V povzetku družba navede:

  • osnovne podatke družbe,
  • opis gospodarske dejavnosti,
  • izvajalce energetskega pregleda,
  • porabnike energije, ki so vključeni v energetski pregled,
  • ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v posameznih segmentih ter
  • program izvajanja ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti družbe.

 

Povzetek energetskega pregleda mora biti podpisan s strani odgovorne osebe velike gospodarske družbe oziroma njenega pooblaščenca, ki je obvezana izvesti energetski pregled.

Izpolnjen in podpisan povzetek energetskega pregleda je treba poslati s fizično pošto na naslov Agencija za energijo, Strossmayerjeva 30, 2000 Maribor ali po elektronski pošti na naslov info@agen-rs.si.

Opustitev izvedbe energetskega pregleda se obravnava kot prekršek, opredeljen v 64. členu ZURE.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
15.11.2019 12:07
Datum posodobitve
22.12.2020 23:52
Ključne besede
ure energetska učinkovitost energetski pregled velike gospodarske družbe učinkovita raba energije
Področja
Poslovni odjemalci Učinkovita raba