Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom - prva javna obravnava

23.12.2019 Zaključeno (odločitev sprejeta) 23.12.2019 23.01.2020 4

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Uveljavitev pravil Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

30.09.2019 Zaključeno (odločitev sprejeta) 30.09.2019 30.10.2019 7

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembi Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo

19.06.2019 Zaključeno (odločitev sprejeta) 19.06.2019 05.07.2019 4

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

07.02.2019 Zaključeno (odločitev sprejeta) 07.02.2019 08.03.2019 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

26.11.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 26.11.2018 07.12.2018 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o merilih za odstopanja od zahtev iz evropskih uredb za priključevanje na elektroenergetsko omrežje

16.11.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 16.11.2018 30.11.2018 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom

18.05.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 20.11.2017 08.12.2017 4

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom

18.05.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 20.11.2017 08.12.2017 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

11.04.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 11.04.2018 11.05.2018 7

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo

02.02.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 02.02.2018 16.02.2018 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

01.02.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.02.2018 03.03.2018 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina

01.02.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.02.2018 03.03.2018 6

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

01.02.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.02.2018 03.03.2018 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah Akta o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina

27.11.2017 Zaključeno (odločitev sprejeta) 27.11.2017 11.12.2017 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev

20.11.2017 Zaključeno (odločitev sprejeta) 20.11.2017 01.12.2017 7

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina

20.09.2017 Zaključeno (odločitev sprejeta) 20.09.2017 04.10.2017 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev

13.06.2017 Zaključeno (odločitev sprejeta) 13.06.2017 31.07.2017 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah Akta o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom

22.11.2016 Zaključeno (odločitev sprejeta) 23.11.2016 02.12.2016 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje

18.11.2016 Zaključeno (odločitev sprejeta) 21.11.2016 30.11.2016 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

16.11.2016 Zaključeno (odločitev sprejeta) 16.11.2016 25.11.2016 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov
— 20 Items per Page
Prikazujem 21 - 40 od 61 rezultatov.