Neodvisni agregator na slovenskih trgih električne energije - aktualni vidiki

Agencija za energijo v sodelovanju z Borzenom, ELES, SODO ter elektrodistribucijskimi podjetji Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska (v nadaljevanju partnerji) nadaljuje javno posvetovanje o vzpostavitvi trga s prožnostjo aktivnega odjema v Sloveniji, in sicer z objavo novega tematsko zoženega posvetovalnega dokumenta. Dokument se osredotoča na problematiko uvedbe vloge (neodvisnega) agregatorja na trg in funkcijami, vlogami in odgovornostmi, povezanimi s to vlogo. V pripravi dokumenta so sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, ki aktivno sodelujejo pri implementaciji svežnja CEP.


Posvetovalni dokument opisuje aktualne vidike vpliva (neodvisnega) agregatorja v primerih uporabe, in sicer umestitev na organiziran trg oziroma bilančno shemo v smislu razmerja z dobaviteljem in drugimi udeleženci ter korekcijo izračuna obračunske moči na ravni posameznega odjemalca, ki sodeluje pri zagotavljanju sistemskih storitev. Obravnavani so tudi koncept deljene pripadnosti (»split supply«), problematika določanja količine realizacije pri aktivaciji prožnosti (koncept »baseline«) ter različni vidiki koordinacije med SOPO-SOPO, obveščanje ter izmenjave podatkov, vključno s potencialno novo entiteto na trgu, tj. Register prožnosti.
 
Agencija želi v okviru posvetovanja izvesti tudi diseminacijo določenih rezultatov projekta INTERRFACE oziroma validirati uporabnost le-teh za aplikacijo na nacionalni ravni.
 
Agencija in partnerji želimo pridobiti odziv vseh deležnikov, ki jih obravnavana problematika zadeva, tj. tržnih udeležencev, ponudnikov energetskih storitev, poslovnih subjektov, ki razvijajo ali nudijo IT rešitve oziroma storitve za podporo zadevnim poslovnim procesom na nacionalni in regionalni ravni ali ravni EU, znanstvenikov in raziskovalcev, posameznikov in drugih zainteresiranih.
Vsekakor pa pričakujemo čim večji odziv tržnih udeležencev, ki že delujejo na trgih električne energije oziroma trgih prožnosti v Sloveniji ali načrtujejo vstop na te trge (dobavitelji-agregatorji, potencialni neodvisni agregatorji, ponudniki energetskih storitev idr.).
 
Več informacij najdete v povabilu javnosti in samem posvetovalnem dokumentu.
 
Projekt INTERRFACE je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 824330.
 
 

Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
26.05.2020
Datum zaključka:
27.07.2020
Datum objave
22.05.2020 12:48
Datum posodobitve
30.07.2020 09:22
Ključne besede
prilagajanje odjema sistemske storitve pametna omrežja nove energetske storitve aktivni odjemlec agregator varstvo osebnih podatkov trg s prožnostjo
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Veleprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja
Status:
Odprto