Pojmovnik

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Izvajalci energetskih dejavnosti

Električna energija

Izvajalci energetskih dejavnosti so pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnosti na področjih energetskih dejavnosti, kot  je na primer proizvodnja električne energije, dejavnost operaterja, dobava električne energije, dejavnost operaterja trga z električno energijo, trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo.

Zemeljski plin

Izvajalci energetskih dejavnosti so pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnosti na področjih energetskih dejavnosti, kot  je na primer dejavnost operaterja, dobava plina, trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z zemeljskim plinom.

Daljinska toplota

Izvajalci energetskih dejavnosti so pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnosti na področjih energetskih dejavnosti, kot  je na primer dejavnost distribucije toplote ali drugih energetskih plinov, in dejavnost proizvodnje toplote.

Pojmovnik razlaga pojme s področja energetike in energetske regulative. Večina izrazov je povzetih po Energetskem zakonu (EZ-1). Izrazi so splošni in pokrivajo področja električne energije, zemeljskega plina, oskrbe s toploto, obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, lahko pa se nanašajo zgolj na eno izmed naštetih področij.