Pojmovnik

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Nadzor

Nadzor pomeni pravice, pogodbe ali druga sredstva, ki vsako zase ali skupaj in ob upoštevanju ustreznih dejanskih ali pravnih okoliščin omogočajo izvajanje odločilnega vpliva v podjetju.

Napredni merilni sistem

Napredni merilni sistem pomeni elektronski sistem, ki lahko meri porabo energije, ob čemer doda več informacij kot običajni števec ter lahko pošilja in prejema podatke z uporabo elektronske komunikacije.

Negospodinjski dojemalec

Negospodinjski dojemalec pomeni odjemalca, ki kupuje zemeljski plin, ki ni namenjen za rabo v lastnem gospodinjstvu.

Nizkoogljične tehnologije

Nizkoogljične tehnologije so tehnologije, ki med proizvodnjo toplote ali električne energije ne povzročajo emisij ogljikovega dioksida.

Nujna oskrba

Električna energija

Z nujno oskrbo je ranljivemu odjemalcu ob predložitvi ustreznih dokazil lahko odobrena nujna oskrba z elektriko.

Zemeljski plin

Z nujno oskrbo je ranljivemu odjemalcu ob predložitvi ustreznih dokazil lahko odobrena nujna oskrba z zemeljskim plinom.

Daljinska toplota

Z nujno oskrbo je ranljivemu odjemalcu ob predložitvi ustreznih dokazil lahko odobrena nujna oskrba s toploto za potrebe ogrevanja prostorov.

Pojmovnik razlaga pojme s področja energetike in energetske regulative. Večina izrazov je povzetih po Energetskem zakonu (EZ-1). Izrazi so splošni in pokrivajo področja električne energije, zemeljskega plina, oskrbe s toploto, obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, lahko pa se nanašajo zgolj na eno izmed naštetih področij.