Tarifne postavke omrežnine

Omrežnina predstavlja znesek, ki ga je za uporabo elektroenergetskega sistema dolžan plačati uporabnik sistema. Tarifne postavke omrežnine agencija določi skladno z  metodologijo obračunavanja omrežnine, in sicer za prenosni in distribucijski sistem, čezmerno prevzeto jalovo energijo in za druge storitve ter za priključno moč na način, ki spodbuja učinkovitost elektrooperaterjev in uporabe sistema. Pri določitvi metodologije obračunavanja omrežnine agencija kategorije uporabnikov sistema in medsebojna razmerja njihovih tarifnih postavk določi tako, da odražajo stroške, ki jih povzročajo pri uporabi sistema električne energije. 

 

Tarifne postavke omrežnine

Tarifne postavke omrežnino so določene za:

  1. omrežnino za prenosni sistem,
  2. omrežnino za distribucijski sistem,
  3. omrežnino za priključno moč,
  4. omrežnino za čezmerno prevzeto jalovo energijo.

 

Omrežnina za prenosni sistem je namenjena pokrivanju stroškov sistemskega operaterja, ki se nanašajo na vzdrževanje, delovanje in razvoj sistema, ter pokrivanju stroškov sistemskega operaterja za sistemske storitve, katerih namen je izravnavanje nihanj moči v sistemu, regulacija napetosti in jalove moči ter angažiranje zagona agregatov brez zunanjega napajanja.

 

Omrežnina za distribucijski sistem je namenjena pokrivanju stroškov distribucijskega operaterja, ki se nanašajo na vzdrževanje in delovanje ter razvoj sistema in pokrivanju stroškov distribucijskega operaterja za odpravljanje prezasedenosti v distribucijskem sistemu in sistemske storitve za distribucijski sistem.

 

Omrežnina za čezmerno prevzeto jalovo energijo je namenjena pokrivanju stroškov elektrooperaterja za zagotavljanje napetostnih razmer v omrežju, hkrati pa spodbuja uporabnike sistema k ukrepom za zmanjšanje porabe jalove energije.

 

Omrežnina za priključno moč je namenjena pokrivanju stroškov elektrooperaterja, ki se nanašajo na vzdrževanje in delovanje ter razvoj sistema.

Tarifne postavke omrežnine so za obdobje do 30. junija 2024 določene na podlagi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, za obdobje od 1. julija 2024 dalje pa so določene na podlagi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Tarifne postavke omrežnine so objavljene v Aktu o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev (Uradni list RS, št. 118/23)

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
22.10.2014 13:43
Datum posodobitve
15.12.2023 13:52
Ključne besede
omrežnina omrežnina za prenosno omrežje tarifne postavke omrežnina za distribucijsko omrežje omrežnina za sistemske storitve
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija