Spor z dobaviteljem

Spori med poslovnimi odjemalci in dobavitelji električne energije se rešujejo pred pristojnimi sodišči.
Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 09:09
Datum posodobitve
20.10.2014 14:11
Ključne besede
spor z dobaviteljem reševanje sporov pritožba
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka