Omrežnina za priključno moč

Omrežnina za priključno moč je namenjena pokrivanju stroškov elektrooperaterja, ki se nanašajo na vzdrževanje in delovanje ter razvoj sistema.

 

Omrežnino za priključno moč plača vsak novi uporabnik sistema pri prvi priključitvi na omrežje ob sklenitvi pogodbe o priključitvi, in sicer kot enkratni znesek glede na priključno moč, in tudi ob vsakem povečanju priključne moči že obstoječega priključka kot razliko med obstoječo in novo priključno močjo.

 

Višino omrežnine za priključno moč določi agencija glede na vpliv moči priključka uporabnika sistema na potrebne razširitve, ojačitve in razvoj sistema.

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 09:28
Datum posodobitve
28.11.2023 15:04
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka