Enotni račun

Operater distribucijskega sistema mora omogočiti izdajanje enotnega računa s strani dobavitelja za dobavljen zemeljski plin in za uporabo sistema za odjemna mesta, za katera je dobavitelj pridobil soglasje končnega odjemalca.
Meta informacije
Datum objave
07.10.2014 13:38
Datum posodobitve
20.10.2014 14:22
Ključne besede
enotni račun
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka