Različne možnosti plačila

Dobavitelj mora malemu poslovnemu odjemalcu ponuditi možnost široke izbire načinov plačevanja, vključno s sistemom akontacij, ki morajo biti pravični in odražati verjetno porabo. Plačilni sistem ne sme povzročiti neupravičenega diskriminiranja odjemalcev, morebitne razlike v ceni in drugih pogojih plačila pa morajo odražati stroške dobavitelja zaradi različnih plačilnih sistemov.

 

Dobavitelj lahko malim poslovnim odjemalcem zaračuna pavšalne stroške poslovanja, ne glede na njihovo poimenovanje v cenikih akcijskih ali paketnih ponudb. Malim poslovnim odjemalcem ni dovoljeno zaračunati pavšalnih stroškov poslovanja z rednim cenikom. Stroški opomina v primeru zamude plačila se ne štejejo med pavšalne stroške poslovanja.

Meta informacije
Datum objave
07.10.2014 13:30
Datum posodobitve
15.11.2017 10:25
Ključne besede
plačilo različne možnosti
Področja
Poslovni odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka