Različne možnosti plačila

Dobavitelj mora malemu poslovnemu odjemalcu ponuditi možnost široke izbire načinov plačevanja. Plačilni sistem ne sme povzročiti neupravičenega diskriminiranja odjemalcev, morebitne razlike v ceni in drugih pogojih plačila pa morajo odražati stroške dobavitelja zaradi različnih plačilnih sistemov. Če mali poslovni odjemalec ne plačuje po dejanski porabi, mora dobavitelj dati na voljo kot obliko plačila sistem akontacij, ki mora odražati verjetno porabo.

 

Meta informacije
Datum objave
07.10.2014 13:30
Datum posodobitve
11.05.2022 10:42
Ključne besede
plačilo različne možnosti
Področja
Poslovni odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka