Poročila o izvajanju projektov v shemi "Raziskave in inovacije"

Skladno z Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologijo za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje za regulativno obdobje 2019-2021 agencija na tem mestu objavlja poročila o izvajanju projektov iz sheme upravičenja stroškov raziskav in inovacij.

Objavljena so vmesna, letna oziroma končna poročila kvalificiranih projektov na podlagi zahtev po poročanju, ki so opredeljena v prej navedenem zadevnem aktu.

 

Meta informacije
Datum objave
08.08.2017 13:22
Datum posodobitve
02.03.2020 12:01
Ključne besede
pametna omrežja reguliranje projekti smartgrids inovacije raziskave
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Pametna omrežja

Elektro Celje d.d.

Vloge kvalificiranih raziskovalno-inovacijskih projektov podjetja Elektro Celje d.d. so vključene v nadaljevanju.

Dokumenti

Elektro Maribor d.d.

Vloge kvalificiranih raziskovalno-inovacijskih projektov podjetja Elektro Maribor d.d. so vključene v nadaljevanju.

Dokumenti

Elektro Gorenjska d.d.

Vloge kvalificiranih raziskovalno-inovacijskih projektov podjetja Elektro Gorenjska d.d. so vključene v nadaljevanju.

Dokumenti