Kvalificirani projekti v shemi "Raziskave in inovacije"

Skladno z Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologijo za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje za regulativno obdobje 2019-2021 agencija omogoča izvajanje kvalificiranih raziskovalnih in inovativnih projektov.

Agencija na tem mestu objavlja prijavno dokumentacijo vseh projektov, ki so se kvalificirali v shemo upravičenja stroškov raziskav in inovacij na podlagi postopka, ki ga opredeljuje prej navedeni zadevni akt.

 

Meta informacije
Datum objave
08.08.2017 13:22
Datum posodobitve
02.03.2020 12:56
Ključne besede
pametna omrežja reguliranje projekti smartgrids inovacije raziskave
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Pametna omrežja

Elektro Celje d.d.

Vloge kvalificiranih raziskovalno-inovacijskih projektov podjetja Elektro Celje d.d. so vključene v nadaljevanju.

Dokumenti

Elektro Maribor d.d.

Vloge kvalificiranih raziskovalno-inovacijskih projektov podjetja Elektro Maribor d.d. so vključene v nadaljevanju.

Dokumenti

ELES d.o.o.

Vloge kvalificiranih raziskovalno-inovacijskih projektov podjetja ELES d.o.o. so vključene v nadaljevanju.

Dokumenti