Slovensko prenosno omrežje

Slovensko prenosno elektroenergetsko omrežje je v lasti sistemskega operaterja, družbe ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, ki z omrežjem tudi upravlja.

 

Slovensko prenosno omrežje sestavljajo objekti napetostnih nivojev 110 kV, 220 kV in 400 kV. Ti objekti so pretežno nadzemni vodi (daljnovodi) in razdelilno-transformatorske postaje. Slovensko prenosno omrežje sestavlja tudi nekaj krajših kablovodov. Nanj so priključene vse večje slovenske proizvodne enote. Iz tega omrežja se za domače potrebe napaja vseh pet javnih distribucijskih omrežij. Razen tega se iz njega neposredno napaja nekaj največjih slovenskih odjemalcev električne energije.

 

Slovensko prenosno omrežje je tudi dobro vpeto v evropski elektroenergetski sistem, saj je z daljnovodi povezano z omrežji sosednjih držav Avstrije, Hrvaške in Italije, medtem ko je povezava z Madžarsko šele v fazi priprave izgradnje. Te povezave pomembno vplivajo na varnost delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema, saj omogočajo medsebojno pomoč v primeru obratovalnih težav. V obdobju po odprtju trga pa se te povezave v veliki meri uporabljajo za čezmejno trgovanje z elektriko, predvsem zaradi dejstva, da se Slovenija nahaja med državami z zelo različnimi veleprodajnimi cenami elektrike.

 

Aktualne podatke o slovenskem prenosnem omrežju najdete na tej povezavi.

 

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 09:51
Datum posodobitve
14.11.2017 13:12
Ključne besede
eles prenosno omrežje elektroenergetski sistem visoka napetost vn elektro slovenija
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos