Zemeljski plin - zelena energija

Prvi poslovni odjemalec zemeljskega plina v Sloveniji je bila tovarna papirja Paloma, Sladkogorska, ki je po skoraj stoletju svojega delovanja, leta 1978, zahvaljujoč novi plinovodni infrastrukturi lahko postavila sodobnejši stroj za proizvodnjo papirja in s tem prešla s kurjenja z mazutom na kurjenje s plinom. To je pomenilo tudi velik ekološki napredek in še istega leta se je za ta energent odločilo 21 industrijskih odjemalcev.

 

 

Danes, dobra tri desetletja kasneje, je za doseganje zastavljenih okoljskih ciljev zavedanje o  čistosti tega fosilnega goriva zelo pomembno. Zemeljski plin je v 21. stoletju dostopen, ekonomičen in okolju prijazen energent. Sodobna podjetja z njegovo uporabo prispevate k doseganju ciljev Kjotskega protokola in zaveze Evropske unije za 20-odstotno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida in toplogrednih plinov.

 

Naša naloga je, da za več kot 13.400 poslovnih odjemalcev določamo višino omrežnine, ki odraža upravičene stroške operaterja distribucijskega sistema. S spremljanjem dejavnosti na energetskem trgu vam omogočamo enostavno izbiro in zamenjavo dobavitelja, skrbimo za zanesljivost oskrbe in odločamo, kadar ste v sporu.

 

Informacije v zvezi z vašo priključitvijo na omrežje, kakovostjo dobave, ceno, menjavo dobavitelja, pravnim varstvom in še več najdete na tej strani.

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 15:52
Datum posodobitve
23.09.2021 14:36