Zanesljiva oskrba

Zanesljiva oskrba odjemalcev zemeljskega plina je skrb vseh organizacij, ki so vključene v delovanje trga s plinom. Ministrstvo, pristojno za energijo, (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo) skrbi za primerno zakonsko ureditev področja delovanja trga in posameznih subjektov, ki so za delovanje tega trga potrebni. Ministrstvo je tudi pristojni organ za zagotavljanje zanesljive oskrbe s plinom.

 

Agencija za energijo skrbi za izvajanje pravil in za nadzor nad delovanjem operaterjev sistemov in dobaviteljev zemeljskega plina. Opravlja tudi nekatere naloge na področju zanesljive oskrbe, npr. predlaga pristojnemu organu odločitve, pripravlja podlage za sprejemanje odločitev, poroča o izpolnjevanju standarda oskrbe, pripravlja predloge načrtov in sodeluje pri izvajanju načrta preventivnih ukrepov in načrta za izredne razmere.

 

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 14:17
Datum posodobitve
06.10.2023 11:50
Ključne besede
zanesljiva oskrba
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin