Vloga agencije

Določa višino omrežnine

V okviru svojih nalog agencija določa višino omrežnine, ki se kot posebna postavka pojavlja na vašem računu za zemeljski plin. S tem skrbi, da višina omrežnine odraža upravičene stroške operaterja distribucijskega sistema (ODS).

 

Nadzira energetski trg

Agencija spremlja in nadzira delovanje in konkurenčnost energetskega trga. Malim poslovnim odjemalcem omogoča vpogled v cene in izbiro najugodnejšega ponudnika zemeljskega plina. Pregled ponudb na trgu lahko preverite s spletnim kalkulatorjem.

 

Skrbi za zanesljivost oskrbe

Vloga agencije je zagotavljanje  zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom.

 

Odloča, kadar ste v sporu

Agencija odloča v sporih med vami in ODS, kadar naletite na težave ali nesoglasja v zvezi z dostopom do omrežja, obračunanim zneskom omrežnine ali v zvezi s kršitvami sistemskih obratovalnih navodil (SON).

Odloča tudi o pritožbah zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev, ki ga izdaja ODS.

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 11:18
Datum posodobitve
29.10.2021 15:31
Področja
Poslovni odjemalci