Priključevanje in dostop do sistema

Potencialni uporabnik operaterju distribucijskega oziroma prenosnega sistema na zadevnem območju posreduje ustrezno izpolnjeno vlogo za izdajo soglasja za priključitev. Pri večini operaterjev je vloga za izdajo soglasja dostopna na njihovi spletni strani.

 

Dostop do sistema se razlikuje v odvisnosti od tega, ali je uporabnik priključen neposredno na prenosno omrežje ali pa je priključen na prenosno omrežje prek distribucijskega omrežja.

 

Vsak uporabnik sistema je dolžan za uporabo sistema oskrbe z zemeljskim plinom plačati omrežnino, ki jo sestavljajta strošek za uporabo omrežja in strošek izvajanja meritev.

Meta informacije
Datum objave
07.10.2014 14:37
Datum posodobitve
14.11.2017 12:33
Ključne besede
priključitev dostop do omrežja strošek
Področja
Poslovni odjemalci Zemeljski plin