Menjava dobavitelja

Odjemalec lahko z menjavo dobavitelja vpliva na strošek oskrbe z zemeljskim plinom, plačilne pogoje in kakovost storitev dobave plina. Prihranek je možno doseči pri znižanju zneska za dobavljeno količino plina kot energenta. Strošek uporabe omrežja in izvajanja meritev se z menjavo dobavitelja ne spremeni.

 

Pomembno

Postopek menjave dobavitelja je za odjemalca brezplačen in mora biti izveden v 21 dneh od vložitve popolne zahteve.

Menjava dobavitelja je enostavna in poteka po naslednjih korakih:

 

  1. Izbira dobavitelja

Pri izbiri dobavitelja so v pomoč informativni podatki o višini letnih stroškov oskrbe z zemeljskim plinom, dostopni prek spletne aplikacije za primerjavo stroškov oskrbe z zemeljskim plinom. Spletna aplikacija prikazuje vse ponudbe dobaviteljev zemeljskega plina, ki jih v aplikacijo vnašajo dobavitelji.

 

  1. Seznanitev novega dobavitelja o izbiri

Odjemalec posreduje izpolnjeno vlogo z minimalnim naborom podatkov novemu dobavitelju prek spletnega obrazca, elektronske ali navadne pošte oziroma vzpostavi telefonski kontakt ter izrazi namero o izbiri dobavitelja. Odjemalec lahko pooblasti novega dobavitelja, da v njegovem imenu izvede vse potrebne aktivnosti za uspešno izvedbo menjave dobavitelja.

 

  1. Pričetek dobave novega dobavitelja

Po zaključenem postopku menjave dobavitelja odjemalcu začne dobavljati nov dobavitelj v skladu s pogodbenimi določili izbrane ponudbe. Najkasneje 6 tednov po izvedeni menjavi prejme odjemalec zaključni račun, s katerim se poravnajo vse finančne obveznosti iz pogodbenega razmerja s prejšnjim dobaviteljem.

 

Odjemalec ima ne glede na izbranega dobavitelja pravico do plačila storitev dobave plina in uporabe omrežja z enotnim računom, na katerem uporabo omrežja zaračuna dobavitelj v imenu in za račun operaterja sistema.

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 08:49
Datum posodobitve
19.10.2020 14:02
Področja
Poslovni odjemalci