Spodbujanje uvajanja pametnih omrežij

Pametna omrežja so velika priložnost za pozitivne spremembe na področju energetike: transformacija oziroma digitalizacija energetskega sektorja, ki temelji na uvajanju novih tehnologij in novih energetskih storitvah ima velik potencial in bo močno zaznamovala tudi razvoj drugih področij ter družbe v celoti.

 

Pametna omrežja bodo v prihodnjih letih nosila ključno vlogo pri preoblikovanju energetskega sistema v čistejšega in stroškovno učinkovitejšega, zato smo že v regulativnem obdobju 2013-2015 začeli s spodbujanjem projektov na tem področju. V regulativnem obdobju 2016-2018 smo shemo spodbud nadgradili,  v regulativnem obdobju 2019-2020 pa smo iz sheme spodbud izločili pilotne projekte in jih umestili v shemo upravičenja stroškov raziskav in inovacij. 

 

Spodbude so namenjene investicijskim projektom, v okviru katerih elektrooperaterja uvajata nove tehnologije v obratovanje elektroenergetskega sistema za učinkovitejše razreševanje določene problematike obratovanja omrežja, kot so na primer nevtralizacija negativnih učinkov vključevanja obnovljivih virov proizvodnje, nižanje koničnih obremenitev, obvladovanje napetostnih razmer, spodbujanje energetske učinkovitosti ipd. Natančneje so področja uvajanja opredeljena v 78. členu Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (omrežninski akt). Investicijski projekti se spodbujajo z direktnimi finančnimi spodbudami za sredstva, ki so aktivirana v okviru teh projektov, ter na podlagi uspešnosti izvedbe projekta (izbrani KPI).

 

Projekti morajo prestati presojo Agencije za energijo v skladu z določili omrežninskega akta, ki opredeljujejo kvalifikacijski postopek za posamezno vrsto projektov. 

 

S ciljem, da tematiko pametnih omrežij čim bolj približamo strokovni in širši zainteresirani javnosti, na tej strani objavljamo osnovne informacije in možne koristi vseh kvalificiranih projektov, ki jih v okviru metodologije reguliranja spodbujamo. Informacije so objavljene na standardiziran način na podlagi dobre prakse Evropske komisije.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
08.08.2017 13:22
Datum posodobitve
15.02.2022 15:54
Ključne besede
pametna omrežja reguliranje projekti smartgrids
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Pametna omrežja