Enotni račun

Operater distribucijskega sistema mora omogočiti dobaviteljevo izdajanje enotnega računa za dobavljen plin in za uporabo sistema za odjemna mesta, za katera je dobavitelj pridobil soglasje končnega odjemalca.
Meta informacije
Datum objave
07.10.2014 13:38
Datum posodobitve
11.05.2022 10:47
Ključne besede
enotni račun
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka