Varstvo pred odklopom

Operater sistema o predvidenem odklopu pravočasno obvesti uporabnika sistema v pisni obliki ali na drug oseben način. Pri večjem številu odjemalcev in kadar osebno obveščanje ni stroškovno učinkovito, pa v sredstvih javnega obveščanja in na spletu vsaj 48 ur pred odklopom.
 
Uporabnik sistema ima pravico do povračila škode, ki mu je bila povzročena zaradi neutemeljenega odklopa operaterja sistema.
 
Operater sistema mora poslovnega odjemalca o odklopu obvestiti vsaj osem dni vnaprej.

 

 

Meta informacije
Datum objave
07.10.2014 13:53
Datum posodobitve
11.05.2022 10:49
Ključne besede
odklop pravočasna obveščenost
Področja
Poslovni odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka